Privacy verklaring

Laatste update: 24 aug 2021

 

U leest de privacy verklaring van De Opslagbox.

We zijn een bedrijf dat gespecialiseerd in self-storage.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door De Opslagbox verzameld worden. Wij informeren u wat er met uw gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen kunt aangeven.

Contact gegevens

De Opslagbox B.V.
Penningweg 108
1507 DH Zaandam

Telefoon: +31 (0)75 68 184 84

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets vertellen over u, die direct of indirect met u in verband kunnen worden gebracht.

U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent, dit wilt worden of onze website bezoekt. U kunt hierbij denken aan uw naam, telefoonnummer of een
e-mailadres.

1.Doel gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

De Opslagbox verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  1. Verwerken van uw boeking/reservering
  2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  4. C.A.T. Control Systems analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

2. Welke gegevens worden verwerkt

Dit zijn gegevens die iets vertellen over u of die direct of indirect in verband met u kunnen worden gebracht.

U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent, dit wilt worden of onze website bezoekt. U kunt hierbij denken aan uw naam, telefoonnummer of een e-mailadres.

3. Derden

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

4. Opslagperiode

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

5. Cookies

De Opslagbox gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruikte Cookies op de site:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn ten behoeve van een goed functioneren van de website van De Opslagbox.

Analytische cookies

Dit zijn cookies die het gebruik van de website van De Opslagbox. analyseren, zodat De Opslagbox. de kwaliteit en effectiviteit van haar website kan verbeteren. De Opslagbox anonimiseert de gegevens uit analytische cookies altijd, alvorens deze gegevens worden gedeeld met derde partijen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics is gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Aanpassingen cookie instellingen
Indien gewenst kunt u het gebruik van cookies door De Opslagbox of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Dit kan via de instellingen van uw browser en verschilt per browser.

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Opslagbox neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Opslagbox neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Contact gegevens

De Opslagbox B.V.
Penningweg 108
1507 DH Zaandam

Telefoon: +31 (0)75 681 84 84

Contact per email

Opslagbox

De Opslagbox

Penningweg 108 1507 DH Zaandam