Woningkrapte

Niemand kan er meer omheen, er is een woningkrapte waar we allemaal tegenaan lopen. Kinderen die langer thuis wonen, veel eenpersoonshuishoudens, mensen die een andere woning willen maar deze niet kunnen vinden, nieuwkomers in Nederland waar geen plek voor is en daarnaast mensen die geld beleggen in de woningmarkt en tegen de hoofdprijs gaan verhuren. Het brengt nogal wat met zich mee en een korte termijn oplossing lijkt niet voorhanden. Hoe hiermee om te gaan?

Geen woonruimte te vinden

Momenteel kampen we met een absoluut woningtekort. Deels is dit te verklaren uit de groei van de bevolking, anderzijds lopen we er tegenaan dat het aantal echtscheidingen en daardoor eenpersoonshuishoudens aanzienlijk is. Maar ja, wat moet je? Als je een eenpersoonshuishouden hebt en een partner ontmoet, hoe verstandig is het dan om samen te wonen en één van de woningen op te geven? De relatie zal maar spaak lopen… Dit maakt dat er veel woonruimte maar half benut wordt, terwijl deze woningen op de markt broodnodig zijn. Neem daarnaast de studenten die graag ver van huis willen studeren, terwijl er in de directe omgeving ook passende opleidingen te vinden zijn en het personeel dat ver van huis werkt. Logistiek niet handig, maar zeker wat betreft de aanslag op de woningmarkt drukt dit zwaar.

Lastige positie voor starters op de woningmarkt

Krapte op de woningmarkt gaat samen met de stijging van de woningprijzen en een stijging van de huren, want waar een tekort is en de vraag toeneemt, stijgen de prijzen vrolijk mee. Een huis dat eerder verkocht werd voor € 150.000,- gaat nu vrolijk voor soms wel meer dan € 300.000,- van de hand. Dit maakt het voor nieuwkomers op de woningmarkt wel bijzonder lastig, want veel startvermogen meenemen is voor weinigen weggelegd en het verkrijgen van een hypotheek is gezien de regelgeving ook niet eenvoudig te regelen. Dit dwingt veel jonge mensen om langer thuis te blijven wonen. Of dat prettig is voor alle betrokken partijen is maar de vraag, want soms zijn mensen er gewoon aan toe om hun eigen plek te hebben en hun eigen koers te varen.

Dan maar huren…?

De mogelijkheid om te huren is ook nog niet zo eenvoudig. Ten eerste is het lastig om tegenwoordig een huurwoning te vinden, aangezien veel huurwoningen omgezet zijn in koopwoningen. Ten tweede zijn de huurprijzen enorm verhoogd, waarbij geldt dat de hypotheekkosten voor een woning vaak lager liggen dan de hoge huurkosten die aan huurders doorberekend worden. In de vrijesector mogen de huurprijzen jaarlijks 3,3% stijgen en waar in de sociale huursector de huurprijzen even bevroren waren, mogen ook hier de kale huurprijzen weer tot 2,3% verhoogd worden per 1 juli 2022. Dit maakt het er allemaal niet vrolijker en betaalbaarder op. De enige partij die hier wel bij vaart zijn de verhuurders die hiermee rendement maken.

Hoe op te lossen?

Een directe oplossing van de woningkrapte lijkt niet nabij. Er moeten volop woningen bijgebouwd worden, maar gezien het stikstofbeleid, de hoge materiaalkosten en het tekort aan personeel is dit niet iets waarmee het probleem snel opgelost wordt. Daarbij stijgt het aantal asielaanvragen fors, waardoor er nog meer druk komt en blijven de eenpersoonshuishoudens vrolijk bestaan. De enige korte termijnoplossing lijkt dan ook om in de huidige woonvoorziening ruimte te creëren, waardoor de leefbaarheid geborgd wordt. Self Storage, de huur van een externe opslagruimte, kan hierbij uitkomst bieden.

Opslag van goederen

Bij De Opslagbox in Zaandam is het mogelijk een opslagruimte te huren dat past bij de opslaggrootte die u nodig heeft. Spullen die niet dagelijks gebruikt worden kunnen daarbij opgeslagen worden op een externe plek, waarbij dagelijks van 7 – 23 uur toegang tot de spullen verkregen kan worden. Alles kan schoon, droog en veilig opgeslagen worden, waarbij niet aangelopen wordt tegen langdurige contracten. Dit lost het woningtekort niet op, maar kan het wel een stuk draaglijker maken.

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden? Wij adviseren u graag.

 

De Opslagbox, de oplossing voor het creëren van ruimte